Bewust omgaan met werkdruk

 

 

Middenmanager lijdt aan de waan van de dag 
Blog door Barbara Dik, 14-10-2015

Toen afdelingsmanager Marieke voor onze eerste afspraak bij mij kwam, was er bij haar geen greintje rust te bekennen. Druk whatsappend kwam ze binnen. 'Sorry, even afmaken...' verontschuldigde ze zich. Ze maakte meteen duidelijk dat ze voor ons gesprek echt maar één uur de tijd had in verband met een belangrijk overleg waar ze absoluut bij moest zijn. De reden dat ze een coach zocht? 'Hoe hard ik ook werk en hoe veel ik ook doe, ik krijg er gewoon geen grip op. En aan alle mooie plannen die ik heb met mijn afdeling kom ik helemaal niet toe' legde ze uit. In ons gesprek bleek al gauw waar de schoen wrong: Marieke leed aan 'De waan van de dag'...

Hardnekkige kwaal: De waan van de dag

Je zal het maar zijn in deze tijd: een middenmanager...  Naast de enorme druk als gevolg van de snel veranderende maatschappij, toenemende regels en strakke budgetten, voelen veel middenmanagers zich in een spagaat tussen de wensen en eisen van de directie en die van de werkvloer. Dit alles levert al gauw een hoop ingrediënten op waarmee de dag 'als vanzelf' vol lijkt te lopen. Druk bezig met 'in control' zijn, brandjes blussen en iedereen tevreden stellen. Om aan het einde van de dag zichzelf vertwijfeld af te vragen: 'wat heb ik eigenlijk bereikt vandaag?' Volkomen in beslag genomen door de korte termijn raken veel middenmanagers zo de grip steeds meer kwijt. Zonder het zelf te willen lijden ze aan een hardnekkige kwaal die 'De waan van de dag' heet.

Het doorgeefluik effect

Als een middenmanager lijdt aan 'De waan van de dag' ligt er nog een extra risico op de loer: het symptoom dat 'Het doorgeefluik effect' wordt genoemd. Dit treedt doorgaans op als er gedurende lange tijd zeer weinig tot geen ruimte is voor zijn eigen inbreng en wensen. De middenmanager wordt geleefd door de eisen en wensen van anderen, doorgaans het strategisch management, het team en de klanten. De schouders worden er nog eens extra onder gezet om maar aan ieders verwachtingen te kunnen voldoen. Vragen als 'Wat is mijn visie?', 'Wat doet dit met mij?' en 'Wat wil ik?' worden ondergeschikt. De spagaat wordt steeds meer en pijnlijker voelbaar, bijvoorbeeld doordat het niet lukt om bepaalde ontwikkelingen in gang te zetten. Met als gevolg dat het plezier in het werk steeds verder te zoeken is en dat de spanningen op het werk ook doorwerken in de privésfeer. Overbelasting en burn-out liggen op de loer...

Remedie: Aandacht voor jezelf

Veel middenmanagers blijven lang doormodderen en hangen in de kwaal 'De waan van de dag' en het bijbehorende symptoom 'Het doorgeefluik effect'. Alle ballen in de lucht houden en 'in control' zijn is als een tweede natuur geworden, die haaks staat op de tijd nemen om stil te staan bij jezelf en te reflecteren op waar je mee bezig bent. Toch ligt daar de sleutel. Zo ook bij Marieke. Tijdens verschillende coachsessies kreeg ze meer inzicht in haar gedachten, gevoelens, overtuigingen en doelstellingen. Stap voor stap leerde ze hiernaar te handelen door grenzen te stellen en los te durven laten. Daardoor ontstond meer ruimte, voldoening en energie voor haarzelf, waardoor zij een krachtiger manager is geworden die weer plezier beleeft aan haar werk. Als verbinder tussen het strategisch management en de werkvloer weet zij nu anderen te inspireren en is zij in staat om de kwaliteiten van haar teamleden beter te benutten. Dit heeft een gunstig effect op werksfeer en op de resultaten van haar afdeling. Marieke had het lef om tijdig aan de bel te trekken en zichzelf serieus te nemen. Dit heeft niet alleen haarzelf, maar óók haar organisatie veel opgeleverd.

Geen                           blog meer missen?